ZTEC Instruments-Oscilloscopes (Model:ZT1428 Series)

59
528
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 The ZT1428VXI is an identical form, fit and function replacement for the discontinued Agilent HPE1428A.

By matching the HPE1428A command languages, the ZT1428VXI can often be used in legacy systems without the need to modify application source code. Even front panel connector locations have been maintained to eliminate changes to existing system cable harnesses.

The ZT1428VXI eliminates the record length limitation of the HPE1428A. Instead of 500 and 8,000 point record lengths, the ZT1428VXI supports 100 to 1,000,000 point records. Combined with this deep memory and multiple capture capability, designers can capture entire event sequences at high sample rates in one record.

The low-noise, low distortion ZT1428VXI offers true 8-bit resolution. Even at high gain settings, the ADC exhibits less than 2 code’s worth of digitizer noise.

Product Maximum
Sample Rate
Analog
Bandwidth
Maximum Record
Length
Resolution Voltage
Ranges
ZT1428 1 GS/s 250 MHz 100k samples 8 bit 8 mVpp to
50 Vpp
ZT1428-RT 1 GS/s 250 MHz 100k samples 8 bit 8 mVpp to
50 Vpp

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | INO Sales: 028 73000184 | ZTEC Instruments-Oscilloscopes (Model:ZT1428 Series).