Đo mức tổn thất/suy hao của công suất (Loss measurement system)

5
443

Chức năng: Chương trình kiểm tra mức độ tổn thất, suy hao của công suất đầu ra so với đầu vào có nằm trong mức độ cho phép hay không. Nguồn phát tín hiệu (Power source) đầu vào được chương trình điều chỉnh để có tần số thay đổi từ tần số F1 tới F7. Trước khi tín hiệu được đưa vào thiết bị test thì được phân cực để thay đổi trạng thái phân cực của tín hiệu đầu vào (Polarization controller). Một bộ chọn lựa kênh (Stwich) được thiết kế trong hệ thống để tần số tín hiệu đưa vào có thể chuyển đổi từ kênh này sang kênh khác trước khi đưa vào thiết bị test. Nhiệt độ môi trường đặt sản phẩm thay đổi theo 3 mức khác nhau từ T1, T2, T3 thông qua sự điều khiển hoạt động của bộ temperature controller.  Chương trình có các chế độ test khác nhau. Test với chỉ duy nhất một nhiệt độ phòng (230), test lần lượt với 3 nhiệt độ. Chương trình đo mức tổn thất, suy hao của công suất cũng có thể hoạt động với số lượng tần số của tín hiệu được xác định tuỳ theo yêu cầu của khách hàng. Chương trình đo mức tổn thất, suy hao có các chức năng kiểm soát con người, máy móc, ngày giờ test, thời gian diễn ra quy trình test, các giá trị tham số hoạt động của sản phẩm, các đánh giá và tính toán chỉ số phụ suy ra từ kết quả đo…


Các phần cứng và thiết bị của hệ thống

  • Power Source
  • Channel selector (Switch)
  • Power Meter
  • Polarizer controller
  • Sensor
  • Temperature controller
  • Cooling system
  • NI GPIB Card
  • Cable, computer
  • LabVIEWHình ảnh hệ thống


Kết quả và datasheet của sản phẩm sau khi kiểm tra

Vui  lòng liên hệ với INO để biết thêm chi tiết

INO Measure Co.,Ltd

98/31B, Linh Dong Street, Linh Dong Ward

Thu Duc District, Ho Chi Minh City,  Vietnam

Web : ww.ino.com.vn

Mail: info@ino.com.vn

Tel:   (84) (8) 37200184

Fax:  (84) (8) 37200197