Tinker & Rasor – COPPER SULFATE DIRECT BURIAL REFERENCE ELECTRODES (Model: DB-A)

12
364
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Features:
 • Copper-Copper/Sulfate reference electrode
 • Certified Copper rod to 99.9%, CUSO (4)
 • Proprietary, non-tip electrode, with direct exposure of copper sulfate mixture to backfill/soil
 • Large surface area of exposed copper sulfate mixture
 • Long Life – 10 + years
 • Use with rapid-wetting backfill
 • Encapsulate fill area for permanent water seal of wire connection
 • Rugged construction
 • Body made of PVC/ABS
Instrument Includes:
 • DB-A Instrument
 • Instructions Manual

Model DB-A Copper-Copper/Sulfate Reference Electrode designed for direct burial for long term monitoring of buried or earth contacting structures.

Specifications:

Copper-Copper Sulfate Reference Electrode (CuCu/So4)

Environment:

Low freezing point and high boiling point makes rugged product in most environments

Tip:

Proprietary, non-tip electrode with direct exposure of copper sulfate mixture to backfill/soil

Dimensions:

 • DB-A: 2.875" diameter, 4.88" long weight 32 oz. (0.896kg)
 • DB-E: 1" diameter 10" long, 32oz. (0.896kg)

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | INO Sales: 028 73000184 | Tinker & Rasor – COPPER SULFATE DIRECT BURIAL REFERENCE ELECTRODES (Model: DB-A).