Shimadzu-SALD(Model:2201)

2
332
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Perfect seamless and wide measuring range from 0.03 to 1000 um.

A single light source, a single optical system and a single measurement theory of laser diffraction method can realize the perfect seamless and wide measuring range from 0.03 to 1000 um, there are no discontinuous point over the measuring range. Changes of particle size distribution can be monitored in real-time, because no switch of light sources can realize the short measurement time of 1 second.

Sampler unit with tough resistance to organic solvent

SUS and fluororesins are used in the circulation passageways of Sampler Unit SALD-MS22 (optional), so that many organic solvents can be used. Also, when measurement with a small amount of organic solvent is desired, the batch cell SALD-BC22 can be selected.

High performance dry measurements and easy switch between wet measurement and dry measurement

The Injection type Dry Measurement Unit SALD-DS21 can realize optimum dry measurements for various sample particles. Also, switch between wet measurement and dry measurement is very easy.

Validation using the method preferred by ISO 13320-1

The validation can be made using the standard reference material consisting of a known distribution having a range of spherical particles over one decade of size.

Optional accessories for a wide variety of applications

The optimum item can be selected in the wide variety of optional accessories, corresponding to the purpose and objects to be measured.

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | INO Sales: 028 73000184 | Shimadzu-SALD(Model:2201).