Surface plate – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị mặt rà chuẩn

0
391

Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

A. OTTAVINO CORP. – N/A – SURFACE PLATE

ACCU – N/A – SURFACE PLATE

ACCUO-PLATE YUASA – – SURFACE PLATE 18X24

ACCURITE – – SURFACE PLATE

ACCURITE – N/A – SURFACE PLATE

ACCURITE – NA – SURFACE PLATE

ACE – 1824B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

ACE – A – SURFACE PLATE

ACE – B – SURFACE PLATE

ACE – GGG-P-463 – SURFACE PLATE

ACE – N/A – SURFACE PLATE

ACE – NA – SURFACE PLATE

ACE GARNITE – NA – SURFACE PLATE

ACE GRANITE – – SURFACE PLATE

ACE GRANITE – B – SURFACE PLATE

ACE GRANITE – N/A – SURFACE PLATE

ACE GRANITE – NA – GRANITE SURFACE PLATE

ACE GRANITE – NA – SURFACE PLATE

AOTTAVION – N/A – SURFACE PLATE

ASTRAL – GRADE A – SURFACE PLATE

B/S – NA – SURFACE PLATE

B&S – 002 – SURFACE PLATE

B&S – NA – SURFACE PLATE

BROWN & SHARP – GRADE A – SURFACE PLATE

BROWN & SHARPE – – SURFACE PLATE

BROWN & SHARPE – 4896A-2 LIP – SURFACE PLATE,GRANITE GRADE-A

BROWN & SHARPE – B – GRANITE SURFACE PLATE

BROWN & SHARPE – GRADE B – SURFACE PLATE

BROWN & SHARPE – N/A – SURFACE PLATE

BROWN AND SHARPE – GRADE A – SURFACE PLATE

BROWNE & SHARPE – N/A – SURFACE PLATE, GRANITE

CARLZEISS – NONE – CMM SURFACE PLATE

CDI – 8X12 IN. – SURFACE PLATE

CDI – CDI6066-1 – SURFACE PLATE

CDI – CDI812-1 – SURFACE PLATE

CDI – GRADE B – GRANITE SURFACE PLATE

CDI – N/A – SURFACE PLATE

CDI – NA – SURFACE PLATE

CDI CHICAGO – CD1812 – SURFACE PLATE

CHALENGE PRECISION – N/A – SURFACE PLATE

CHALLENGE – N/A – SURFACE PLATE

CHALLENGE PRECISION – 18INX24IN (GRADE 1) – FLAT SURFACE PLATE

CHALLENGE PRECISION – 48IN X 72IN (GRADE2) – CAST IRON SURFACE PLATE0

CHINA – – GRANITE SURFACE PLATE

CHINA – 0427M – SURFACE PLATE

CHINA – N/A – INDICATOR/SURFACE PLATE

CHINA – N/A – SURFACE PLATE

CHINA – NA – SURFACE PLATE

CMC – GRADE A – SURFACE PLATE

COLLINS – – SURFACE PLATE

COLLINS – 1824B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

COLLINS – GRADE B – SURFACE PLATE

COLLINS – MICRO FLAT – SURFACE PLATE

COLLINS – MICRO FLAT 4872A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

COLLINS – MICRO FLAT GRADE B – SURFACE PLATE, GRANITE

COLLINS – MICROFLAT – SURFACE PLATE 12X16

COLLINS – MICROFLAT – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

COLLINS – MICROFLAT – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

COLLINS – N/A – SURFACE PLATE

COLLINS – N/A – SURFACE PLATE 18X24

COLLINS – NA – SURFACE PLATE

COLLINS MICRO FLAT – – SURFACE PLATE

COLLINS MICRO FLAT – 1818A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

COLLINS MICRO FLAT – NA – SURFACE PLATE

COLLINS MICRO-FLAT – 1824B-NO LIP – SURFACE PLATE,GRANITE GRADE-B

COLLINS MICRO-FLAT – 2436A-NO LIP – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

COLLINS MICRO-FLAT – 2436B-NO LIP – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

COLLINS MICRO-FLAT – 3648B-NO LIP – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

COLLINS/MICROFLAT – 18 X 24 – SURFACE PLATE

COLLINS/MICROFLAT – 36-60-B – SURFACE PLATE, GRANITE-GRADE B

CONTINENTAL – N/A – SURFACE PLATE

CONTINENTAL – NA – SURFACE PLATE

CONTINENTAL GRANITE – NA – SURFACE PLATE

CONTINENTAL GRANITE CORP. – 12X24 INCH – GRANITE SURFACE PLATE

CONTINENTAL GRANITE CORP. – GRADE A – SURFACE PLATE

CONTINETAL GRANITE – NA – SURFACE PLATE

COVINA – GRADE B – GRANITE SURFACE PLATE

CRYSTAL PINK – N/A – SURFACE PLATE

DANG SHEN – 450X450 – GRANITE SURFACE PLATE

DO ALL – 2436B-2 LIP – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

DO ALL – GRADE B – SURFACE PLATE

DO ALL – N/A – SURFACE PLATE

DO ALL – N/A – SURFACE PLATE, GRANITE

DO ALL – NA – SURFACE PLATE

DO-ALL – GRADE A – SURFACE PLATE, GRANITE

DOALL – – SURFACE PLATE

DOALL – 00005 – SURFACE PLATE

DOALL – 271-1 – SURFACE PLATE

DOALL – 30 X 60 IN – SURFACE PLATE

DOALL – A – SURFACE PLATE

DOALL – AA – SURFACE PLATE

DOALL – B – SURFACE PLATE

DOALL – GRADE A – SURFACE PLATE

DOALL – GRADE B – SURFACE PLATE

DOALL – N/A – SURFACE PLATE

DOALL – NA – SURFACE PLATE

ELITE TOOL & MACHINE – – SURFACE PLATE

ENCO – GRADE B – SURFACE PLATE

ERON – E-230 – SURFACE PLATE

ESCONDIDO – NA – SURFACE PLATE

ESCONDIDO BLACK GRANITE – NA – SURFACE PLATE

EUCLID – N/A – SURFACE PLATE

FEDERAL PRODUCT – NA – SURFACE PLATE

FINN – – SURFACE PLATE

FINN – 50-405 – SURFACE PLATE

FINN – 50-405-0 – SURFACE PLATE

FINN – 50-500-8 – SURFACE PLATE

FINN – 50-501-6 – 6 X 8 INCHES SURFACE PLATE

FINN – 50-501-6 – SURFACE PLATE

FINN – 50-506-5 – SURFACE PLATE

FINN – 6 INCHESX8 INCH – SURFACE PLATE

FINN – 6 X 5 A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

FINN – 6X6X2 – SURFACE PLATE

FINN – NA – SURFACE PLATE

FOWLER – 52-520-105 – SURFACE PLATE & INDICATOR

FOWLER – 52-580-030 – SURFACE PLATE

FOWLER – N/A – GRANITE SURFACE PLATE

FOWLER – N/A – SURFACE PLATE

FOWLER – NA – SURFACE PLATE

FUJIYAMA – 1000X750X150 MM – GRANITE SURFACE PLATE

GENERAL DYNAMICS – 4872A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

GENERIC – NONE – SURFACE PLATE

GRANIT – GRANIT – SURFACE PLATE

GRANITE – N/A – SURFACE PLATE

GRANITE – NA – SURFACE PLATE

GRANITE CO. – N/A – SURFACE PLATE

GRANITE PRECISION – – SURFACE PLATE

GRANITE PRECISION – N/A – SURFACE PLATE

GRANITE SURFACE PLATE CO. – GRADE A – SURFACE PLATE

GRANITE SURFACE PLATE CO. – GRADE B – SURFACE PLATE

GRANITE SURFACE PLATE CO. – N/A – SURFACE PLATE

GRANITE SURFACE PLATE CO. – NA – SURFACE PLATE

GRANITE SURFACE PLATE INC – – SURFACE PLATE

HC TRADING COMPANY – NA – SURFACE PLATE

HERMAN – – SURFACE PLATE

HERMAN – A GRADE – SURFACE PLATE

HERMAN STONE – 18 X 24IN. – GRANITE SURFACE PLATE

HERMAN STONE – A – SURFACE PLATE

HERMAN STONE CO. – – SURFACE PLATE

HERNAN STONE COMPANY – GRADE B – SURFACE PLATE

HRC – – GRANITE SURFACE PLATE

IMPORT – N/A – SURFACE PLATE

IMPORT – NA – SURFACE PLATE

INDICATOR BASE – GRADE A – SURFACE PLATE

INGERSOLL RAND – N/A – SURFACE PLATE

ITT TELECOM – GRADE A – SURFACE PLATE

MAHR – 107G – GRANITE SURFACE PLATE

MC – 5B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

MC – N/A – SURFACE PLATE

METRO PLATE – 2436A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

METRO PLATE – N/A – SURFACE PLATE

METRO PLATE – N/A – SURFACE PLATE LARGE

METRO PLATE – NA – SURFACE PLATE

METROLOGY – – GRANITE SURFACE PLATE

METROPLATE – 24 X 36 INCHES – SURFACE PLATE 24 X 36 INCHES

METROPLATE – GRADE B – SURFACE PLATE

METROPLATE – N/A – GRANITE SURFACE PLATE

METROPLATE – N/A – SURFACE PLATE

METROPLATE – NA – GRANITE SURFACE PLATE

METROPLATE – NA – SURFACE PLATE

MHC – – SURFACE PLATE

MHC – 1218A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

MHC – 3648B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

MHC – 640-0140 – SURFACE PLATE

MHC – 660-0622 – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

MHC – GRADE B – SURFACE PLATE

MHC – N/A – SURFACE PLATE

MHC – NA – SURFACE PLATE

MHC INDUSTRIAL INC – NA – SURFACE PLATE

MHC INDUSTRIAL SUPPLY CO. INC, – B – SURFACE PLATE

MHC MACHINE – 20050A468 – SURFACE PLATE

MICRO FLAT – – SURFACE PLATE

MICRO FLAT – – SURFACE PLATE LARGE

MICRO FLAT – 12 X 18 – SURFACE PLATE

MICRO FLAT – GRADE A – SURFACE PLATE

MICRO FLAT – GRADE B – SURFACE PLATE

MICRO FLAT – N/A – SURFACE PLATE

MICRO FLAT – NA – SURFACE PLATE

MICRO FLAT – SHOP GRADE – SURFACE PLATE

MICRO FLATT – – SURFACE PLATE

MICRO FLATT – GRADE A – SURFACE PLATE

MICRO FLATT – N/A – SURFACE PLATE

MICRO FLATT – N/A – SURFACE PLATE 24 INCHESX 36 IN

MICRO FTATT – N/A – SURFACE PLATE

MICRO-FLAT – N/A – SURFACE PLATE

MICROFLAT – – SURFACE PLATE

MICROFLAT – A – SURFACE PLATE

MICROFLAT – GRADE A – SURFACE PLATE

MICROFLAT – N/A – SURFACE PLATE

MICROFLAT – NA – SURFACE PLATE

MIRCO FLAT – 27X36 – SURFACE PLATE

MIT – NA – SURFACE PLATE

MITUTOYO – – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 1218A – SURFACE PLATE, GRANITE-GRADE A

MITUTOYO – 1218B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

MITUTOYO – 122-126 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 12X8X2 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 1355-4 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 155-555 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 215-151 – GRANITE SURFACE PLATE

MITUTOYO – 215-151 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 215-153 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 2416-10 – TRAVEL/DROP DIAL INDICATOR WITH SMALL SURFACE PLATE

MITUTOYO – 2436A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

MITUTOYO – 24436 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 24X36 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 36X48 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 517-101 – GRANITE SURFACE PLATE

MITUTOYO – 517-114 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 517-148 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 517-307 GRADE 0 – GRANITE SURFACE PLATE

MITUTOYO – 517-313 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 517-705 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 517-714 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 517-843 – SURFACE PLATE, GRANITE

MITUTOYO – 517-891 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 517-897 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 517-898 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 517-906 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 517-908 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 517-964 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – 543-683 – INDICATOR/SURFACE PLATE

MITUTOYO – 6X6X2 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – A – SURFACE PLATE

MITUTOYO – AA – SURFACE PLATE

MITUTOYO – GRADE 2 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – GRADE 3 – SURFACE PLATE

MITUTOYO – GRADE A – SURFACE PLATE

MITUTOYO – GRADE AA – SURFACE PLATE

MITUTOYO – GRADE B – SURFACE PLATE

MITUTOYO – GRANITE PLATE – SURFACE PLATE

MITUTOYO – GRAPLATE – SURFACE PLATE, GRANITE

MITUTOYO – N/A – SURFACE PLATE

MITUTOYO – NA – SURFACE PLATE

MOHAVE – – SURFACE PLATE

MOHAVE – N/A – SURFACE PLATE

MOJAVE – – GRANITE SURFACE PLATE

MOJAVE – – SURFACE PLATE

MOJAVE – – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

MOJAVE – 18 X 24 INCHES – SURFACE PLATE 18 X 24 INCHES

MOJAVE – 1824B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

MOJAVE – 18X24 – GRANITE SURFACE PLATE

MOJAVE – 24 X 36 INCHES – SURFACE PLATE

MOJAVE – 2424A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

MOJAVE – 2436A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

MOJAVE – 2436B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

MOJAVE – 36 X 36 – SURFACE PLATE

MOJAVE – 3648A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

MOJAVE – 3660A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

MOJAVE – 3660AA – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-AA

MOJAVE – 48*72 B – SURFACE PLATE

MOJAVE – 68A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

MOJAVE – 6B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

MOJAVE – 812B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

MOJAVE – 8B – SURFACE PLATE

MOJAVE – 9B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

MOJAVE – A – GRANITE SURFACE PLATE

MOJAVE – A – SURFACE PLATE

MOJAVE – B – GRANITE SURFACE PLATE

MOJAVE – B – SURFACE PLATE

MOJAVE – GGG-P-463 – SURFACE PLATE

MOJAVE – GGG-P-463C – SURFACE PLATE

MOJAVE – GRADE INCHESA – SURFACE PLATE

MOJAVE – GRADE A – SURFACE PLATE

MOJAVE – GRADE A – SURFACE PLATE GRANITE

MOJAVE – GRADE A – SURFACE PLATE, GRANITE

MOJAVE – GRADE AA – SURFACE PLATE

MOJAVE – GRADE B – SURFACE PLATE

MOJAVE – GRADE B – SURFACE PLATE, GRANITE

MOJAVE – N/A – SURFACE PLATE

MOJAVE – N/A – SURFACE PLATE – 24X36

MOJAVE – N/A – SURFACE PLATE LARGE

MOJAVE – N/A – SURFACE PLATE, GRANITE

MOJAVE – NA – GRANITE SURFACE PLATE

MOJAVE – NA – SURFACE PLATE

MOJAVE – NA – SURFACE PLATE, GRANITE

MOJAVE – NTL008 – SURFACE PLATE

MOJAVE GRANITE – N/A – SURFACE PLATE, GRANITE

MOJAVE GRANITE CO. – 24X36 IN. – SURFACE PLATE

MOJAVE GRANITE CO. – NA – SURFACE PLATE

MTI – 6844 – SURFACE PLATE

MTI – GRADE B – SURFACE PLATE

MTI – NA – SURFACE PLATE

N A – – SURFACE PLATE

N/A – – SURFACE PLATE

N/A – – SURFACE PLATE, GRANITE

N/A – 18 INCHES X 24 – SURFACE PLATE 18 INCHES X 24 I

N/A – 18 X 24 – SURFACE PLATE

N/A – 18X24 INCHES – SURFACE PLATE

N/A – 24X3 INCH – SURFACE PLATE

N/A – 300X400 MM – GRANITE SURFACE PLATE

N/A – 300X400X50 MM – GRANITE SURFACE PLATE

N/A – 33X37 – GRANITE SURFACE PLATE

N/A – 6 INCHES X 6 IN – SURFACE PLATE 6 INCHES X 6 INC

N/A – 600X900 MM – GRANITE SURFACE PLATE

N/A – A – SURFACE PLATE

N/A – B – SURFACE PLATE

N/A – GRADE A – SURFACE PLATE

N/A – GRADE AA – SURFACE PLATE

N/A – GRADE B – SURFACE PLATE

N/A – GRADE B – SURFACE PLATE, GRANITE

N/A – GRADO A – SURFACE PLATE

N/A – GRADO B – SURFACE PLATE

N/A – GRADO C – SURFACE PLATE

N/A – GRANITE – SURFACE PLATE

N/A – N./A – SURFACE PLATE

N/A – N/A – GRANITE SURFACE PLATE

N/A – N/A – SURFACE PLATE

N/A – N/A – SURFACE PLATE – 36X48

N/A – N/A – SURFACE PLATE 12X18

N/A – N/A – SURFACE PLATE GRADE A

N/A – N/A – SURFACE PLATE LARGE

N/A – N/A – SURFACE PLATE SMALL

N/A – N/A – SURFACE PLATE, GRANITE

N/A – S/M – SURFACE PLATE

NA – – SURFACE PLATE

NA – -B – SURFACE PLATE

NA – 2807 – SURFACE PLATE

NA – 855902 – SURFACE PLATE

NA – B – SURFACE PLATE

NA – GGG-P-463C – SURFACE PLATE

NA – NA – GRANITE SURFACE PLATE

NA – NA – SURFACE PLATE

NA – NA – SURFACE PLATE, GRANITE

NA – NMN – SURFACE PLATE

NA – STEEL – SURFACE PLATE

NABEYA – – STEEL SURFACE PLATE

NATIONAL AIRMOTIVE – NA – SURFACE PLATE

NICR FLAT – N/A – SURFACE PLATE

NMFR – GRADE B – SURFACE PLATE

NMN – 12X18X3 – SURFACE PLATE

NMN – 24X18 – GRANITE SURFACE PLATE

NMN – 24X36 – SURFACE PLATE

NONE – NONE – GRANITE SURFACE PLATE

NONE – NONE – SURFACE PLATE

NORTH AMERICAN – 4872B – SURFACE PLATE,GRANITE GRADE-B

OHNISHI MEASURING TOOL MFG. – GRADE 0 – GRANITE SURFACE PLATE

OK INTERNATIONAL CORP. – SA-750 – HOT SURFACE PLATE

OTTAVIN COPR. – NA – SURFACE PLATE

OTTAVINO – BLK W/TL POST – SURFACE PLATE.GRANITE GRADE-B

PIRAMID GRANITE – GRADE B – SURFACE PLATE

PIRAMID GRANITE COMPANY, INC. – GRADE A – SURFACE PLATE

PLATCO – N/A – SURFACE PLATE

POLI SPA ITALIA – P1270 – SURFACE PLATE

PRATT & WHITNEY – GRADE A – SURFACE PLATE

PREC GRANITE – NA – SURFACE PLATE

PREC. GRANITE – N/A – SURFACE PLATE

PRECEISION GRANITE – NA – SURFACE PLATE

PRECISION – A – SURFACE PLATE

PRECISION – GGG-P-463C – SURFACE PLATE

PRECISION – GRADE A – SURFACE PLATE

PRECISION – GRADE AA – SURFACE PLATE

PRECISION – GRADE AA – SURFACE PLATE, GRANITE

PRECISION – GRADE B – SURFACE PLATE

PRECISION – N/A – SURFACE PLATE

PRECISION – N/A – SURFACE PLATE 12X18

PRECISION – NA – SURFACE PLATE

PRECISION GANITE – NA – SURFACE PLATE

PRECISION GRAN. – – SURFACE PLATE

PRECISION GRAN. – 12 X 18 INCHES – SURFACE PLATE 12 X 18 INCHES

PRECISION GRANATE CO. – N/A – SURFACE PLATE

PRECISION GRANET – 24 X 36 IN – SURFACE PLATE

PRECISION GRANI – N/A – SURFACE PLATE

PRECISION GRANIT – NA – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE – – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE – – SURFACE PLATE, GRANITE

PRECISION GRANITE – 1218B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

PRECISION GRANITE – 12X18 – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE – 1824A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

PRECISION GRANITE – 1824B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

PRECISION GRANITE – 1824B – SURFACE PLATE, GRANITE-GRADE B

PRECISION GRANITE – 1824B-2 LIP – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

PRECISION GRANITE – 1824B-NO LIP – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

PRECISION GRANITE – 24 X 36 – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE – 24 X 36 X 4 – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE – 24/36A – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE – 2436A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

PRECISION GRANITE – 2436A – SURFACE PLATE, GRANITE-GRADE-A

PRECISION GRANITE – 2436B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

PRECISION GRANITE – 2436B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

PRECISION GRANITE – 2436B – SURFACE PLATE,GRANITE GRADE-B

PRECISION GRANITE – 2448A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

PRECISION GRANITE – 3048A-NO LIP – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

PRECISION GRANITE – 3636AA – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-AA

PRECISION GRANITE – 3648A – SURFACE PLATE,GRANITE GRADE-A

PRECISION GRANITE – 3648A-NO LIP – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

PRECISION GRANITE – 3660A – SURFACE PLATE,GRANITE GRADE-A

PRECISION GRANITE – 3660AA – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-AA

PRECISION GRANITE – 48X72A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

PRECISION GRANITE – 4X3 – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE – 4X6A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

PRECISION GRANITE – 4X8 – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

PRECISION GRANITE – 66A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

PRECISION GRANITE – 812A-NO LIP – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

PRECISION GRANITE – 9X12A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

PRECISION GRANITE – B – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE – GB-1 – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE – GB-1 – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

PRECISION GRANITE – GRADE A – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE – GRADE A – SURFACE PLATE GRANITE

PRECISION GRANITE – GRADE AA – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE – GRADE B – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE – J-62 – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE – N/A – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE – N/A – SURFACE PLATE – 36X48

PRECISION GRANITE – N/A – SURFACE PLATE – 48X72

PRECISION GRANITE – N/A – SURFACE PLATE, GRANITE

PRECISION GRANITE – N/A – SURFACE PLATE, W/ STAND

PRECISION GRANITE – NA – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE CO. – – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE CO. – B – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE CO. – GRADE A – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE CO. – GRADE A – SURFACE PLATE, GRANITE

PRECISION GRANITE CO. – GRADE AA – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE CO. – GRADE B – GRANITE SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE CO. – GRADE B – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE CO. – GRADE-4 – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE CO. – N/A – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE CO. – NA – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE CORP. – GRADE A – SURFACE PLATE

PRECISION GRANITE EXCELLON – 3648A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

PRECISION TOOL – GRADE B – SURFACE PLATE

PRECSION GRANITE – – SURFACE PLATE

PRESICION GRANITE – 30 IN X 40 IN GRADE B – SURFACE PLATE

PRESTIGE VALUE – 9000-1406 – SURFACE PLATE

PRSCISION GRANITE – NA – SURFACE PLATE

PYH – TDS-1 – SURFACE PLATE

PYRAMID – – SURFACE PLATE

PYRAMID – 18*24 – SURFACE PLATE

PYRAMID – 36-60-A – SURFACE PLATE, GRANITE-GRADE A

PYRAMID – A – SURFACE PLATE

PYRAMID – GRADE A – SURFACE PLATE

PYRAMID – GRADE B – SURFACE PLATE

PYRAMID – GRADO A – SURFACE PLATE

PYRAMID – N/A – SURFACE PLATE

PYRAMID – NA – GRANITE SURFACE PLATE

PYRAMID – NA – SURFACE PLATE

PYRAMID GRANIT CO. – NA – SURFACE PLATE

PYRAMID GRANITE – – SURFACE PLATE

PYRAMID GRANITE – 24 X 24 INCHES – SURFACE PLATE

PYRAMID GRANITE – 2436B – SURFACE PLATE

PYRAMID GRANITE – GRADE B – GRANITE SURFACE PLATE

PYRAMID GRANITE – N/A – SURFACE PLATE

PYRAMID GRANITE – NA – SURFACE PLATE

PYRAMID GRANITE CO – – SURFACE PLATE

PYRAMID GRANITE CO. – GRADE A – SURFACE PLATE

PYRAMID GRANITE CO. – GRADE B – SURFACE PLATE

PYRAMID GRANITE CO. – NA – SURFACE PLATE

PYRAMID GRANITE CO. – NA – SURFACE PLATE, GRANITE

PYRAMID GRANITE CO. – TRU-ACC – SURFACE PLATE

PYRAMID GRANITE CO. INC. – N/A – SURFACE PLATE

PYRAMID GRANITE COMPANY INC. – 36 X 60 IN – SURFACE PLATE

PYRAMID GRANITE COMPANY INC. – GRADE AA – SURFACE PLATE

PYRAMIDE GRANITE – – SURFACE PLATE

PYRAMIDED – N/A – SURFACE PLATE

QINGGANG – NA – SURFACE PLATE

RAHM – NA – SURFACE PLATE

RAHN – GRADE A – GRANITE SURFACE PLATE

RAHN – MSUR040 – SURFACE PLATE

RAHN – N/A – SURFACE PLATE

RAHN – NA – SURFACE PLATE

ROCK OF AGES – GRADE A – SURFACE PLATE

ROCK OF AGES – GRADE B – SURFACE PLATE

ROCK OF AGES – NA – SURFACE PLATE

S.S.ENG – – GRANIT SURFACE PLATE

SANG-SIN – NONE – GRANITE SURFACE PLATE

SCHERR – N/A – SURFACE PLATE, GRANITE

SCHOLTE – NA – SURFACE PLATE

SEAGATE – CA32737 – SURFACE PLATE

SPI – – DIAL INDICATOR WITH SMALL GRANITE SURFACE PLATE

SPI – – SURFACE PLATE

SPI – 24 X 36 – SURFACE PLATE

SPI – 30-695-1 – SURFACE PLATE LARGE

SPI – A – SURFACE PLATE

SPI – N/A – SURFACE PLATE

STAND RIDGE – 1824B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

STAND RIDGE – 3648A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

STAND RIDGE – 80910 – SURFACE PLATE

STAND RIDGE – GRADE A – SURFACE PLATE

STANDARD – GRADE A – SURFACE PLATE

STANDBRIDGE – B – SURFACE PLATE

STANDRADGE – GRADE B – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – – GRANITE SURFACE PLATE

STANDRIDGE – – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – 12X9 – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – 18 INCHESX24 IN – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – 1824A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

STANDRIDGE – 1824B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

STANDRIDGE – 18X18X3 – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – 18X24 IN – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – 2305 – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – 24 X 36 – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – 24-36-B – SURFACE PLATE, GRANITE -GRADE B

STANDRIDGE – 24-36-B – SURFACE PLATE, GRANITE-GRADE B

STANDRIDGE – 2436A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

STANDRIDGE – 2436A – SURFACE PLATE, GRANITE-GRADE-A

STANDRIDGE – 2436A-NO LIP – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

STANDRIDGE – 2436B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

STANDRIDGE – 2436B – SURFACE PLATE, GRANITE-GRADE-B

STANDRIDGE – 24X18X3 – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – 24X36 – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – 24X36 IN – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – 24X36X4 – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – 36 X 48 – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – 36-72-B – SURFACE PLATE, GRANITE-GRADE B

STANDRIDGE – 3648A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

STANDRIDGE – 3648B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

STANDRIDGE – 36X48A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

STANDRIDGE – 4860A – SURFACE PLATE GRANITE GRADE-A

STANDRIDGE – 4860A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

STANDRIDGE – 912A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

STANDRIDGE – A – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – A2424 – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

STANDRIDGE – AA – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – GRADE A – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – GRADE AA – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – GRADE B – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – GRADE B – SURFACE PLATE, GRANITE

STANDRIDGE – N/A – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – N/A – SURFACE PLATE – 24X120

STANDRIDGE – N/A – SURFACE PLATE, GRANITE

STANDRIDGE – NA – GRANITE SURFACE PLATE

STANDRIDGE – NA – SURFACE PLATE

STANDRIDGE – NA – SURFACE PLATE, GRANITE

STANDRIDGE GRANITE – NA – SURFACE PLATE

STANDRIDGE GRANITE CORP – GRADE AA – SURFACE PLATE

STANDRIDGE GRANITE CORP – N/A – SURFACE PLATE

STANDRIDGE GRANITE CORP. – – GRANITE SURFACE PLATE

STANDRIDGE GRANITE CORP. – GRADE A – SURFACE PLATE

STANDRIDGE GRANITE CORP. – GRADE B – SURFACE PLATE

STANDRIDGE GRANITE CORP. – N/A – SURFACE PLATE

STANDRIDGE GRANTIE CORP – 18" X 24" – SURFACE PLATE,GRANITE GRADE-A

STANDRIGE – 2436B – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-B

STANDRIGE – A – GRANITE SURFACE PLATE

STANDRIGE – N/A – SURFACE PLATE

STANDRIIDGE – GRADE B – SURFACE PLATE

STANRIDGE – 4-3051 – SURFACE PLATE, GRANITE

STANRIDGE – N/A – SURFACE PLATE

STANRIDGE – N/A – SURFACE PLATE, GRANITE

STANRIDGE GRANITE CO. – GRADE A – SURFACE PLATE

STARRET – GRADE A – SURFACE PLATE

STARRET – GRADO A – SURFACE PLATE

STARRETT – – GRANITE SURFACE PLATE

STARRETT – – PINK SURFACE PLATE

STARRETT – – SURFACE PLATE

STARRETT – – SURFACE PLATE/HEIGHT GAGE

STARRETT – 12 X 12 – SURFACE PLATE

STARRETT – 12 X 24 INCHES – SURFACE PLATE

Starrett – 12"x18"x4" (0-Ledge) – Granite Surface Plate,Crystal Pink

STARRETT – 1212A – SURFACE PLATE, PINK GRANITE GRADE-A

STARRETT – 12INX18IN (GRADE B) – GRANITE SURFACE PLATE

STARRETT – 1824A – SURFACE PLATE, PINK GRANITE GRADE-A

STARRETT – 18X24X6 – SURFACE PLATE

STARRETT – 24 X 36 – SURFACE PLATE

STARRETT – 2424A – SURFACE PLATE, PINK GRANITE GRADE-A

STARRETT – 2436A – SURFACE PLATE, GRANITE GRADE-A

STARRETT – 2436A – SURFACE PLATE, PINK GRANITE GRADE-A

STARRETT – 24X18X4 – SURFACE PLATE

STARRETT – 24X36 – SURFACE PLATE

STARRETT – 36 INCHESX36 IN – SURFACE PLATE

STARRETT – 80611 – SURFACE PLATE

STARRETT – 80616 – SURFACE PLATE, PINK GRANITE GRADE-B

STARRETT – 80649 – SURFACE PLATE

STARRETT – 904797 – SURFACE PLATE

STARRETT – 954458 – SURFACE PLATE

STARRETT – 973929 – SURFACE PLATE LARGE

STARRETT – 998248 – SURFACE PLATE

STARRETT – A – GRANITE SURFACE PLATE

STARRETT – A – SURFACE PLATE

STARRETT – B – SURFACE PLATE

STARRETT – B GRADE – SURFACE PLATE

STARRETT – CRYSTAL PINK – SURFACE PLATE

STARRETT – CRYSTAL PINK – SURFACE PLATE, GRADE AA

STARRETT – CRYSTAL PINK – SURFACE PLATE, GRANITE

Starrett – CRYSTAL PINK – SURFACE PLATE, GRANITE

STARRETT – CRYTSAL PINK – SURFACE PLATE

STARRETT – GGG-P-463 – SURFACE PLATE

STARRETT – GGG-P-463C – SURFACE PLATE

STARRETT – GRADE 2 – SURFACE PLATE

STARRETT – GRADE A – SURFACE PLATE

STARRETT – GRADE A – SURFACE PLATE, GRANITE

STARRETT – GRADE AA – SURFACE PLATE

STARRETT – GRADE B – SURFACE PLATE

STARRETT – GRADO B – SURFACE PLATE

STARRETT – MASTER PINK – SURFACE PLATE, GRANITE

STARRETT – MSUR030 – SURFACE PLATE

STARRETT – N/A – SURFACE PLATE

STARRETT – N/A – SURFACE PLATE LARGE

STARRETT – N/A – SURFACE PLATE SMALL

STARRETT – N/A – SURFACE PLATE, GRANITE

STARRETT – NA – COORDINATE MACHINE AND SURFACE PLATE

STARRETT – NA – GRANITE SURFACE PLATE

STARRETT – NA – SURFACE PLATE

STARRETT – NONE – GRANITE SURFACE PLATE

STARRETT – PINK – SURFACE PLATE

SUNG JIN – 1000X750MM – GRANITE SURFACE PLATE STAND

TAEKEONG – GRADE B – SURFACE PLATE

TAEKEONG – NONE – SURFACE PLATE

TAFT-PEIRCE – N/A – SURFACE PLATE

TECLOCK – N/A – SURFACE PLATE

TOOL & INSTRUMENTS CANOGA PARK, CALIF. – 50-501-6 – SURFACE PLATE, GRANITE

TRU STONE – GRADE A – SURFACE PLATE

TRU STONE – N/A – SURFACE PLATE

TRU STONE CORPORATION – N/A – GRANITE SURFACE PLATE

TRU-STONE – N/A – SURFACE PLATE

TRU-STONE – N/A – SURFACE PLATE, GRANITE

TRU-STONE CORP – NA – SURFACE PLATE

TRU-STONE CORPORATION – 48INX72IN (GRADE A) – GRANITE SURFACE PLATE

TRU-STONE CORPORATION – GRADE B – SURFACE PLATE

TRUE STONE – 4177S – SURFACE PLATE

TRUE STONE – B – SURFACE PLATE

TRUE STONE CORP – – SURFACE PLATE

U/K – N/A – SURFACE PLATE

U/N – – SURFACE PLATE

UKN – 24 INCHESX 36 I – SURFACE PLATE

UKN – N/A – SURFACE PLATE

UKN. – – SURFACE PLATE

UKN. – N/A – SURFACE PLATE

UKWN – – SURFACE PLATE

ULTRA FLAT – – SURFACE PLATE

ULTRA FLAT – N/A – SURFACE PLATE

UNK – – GRANITE SURFACE PLATE

UNK – – SURFACE PLATE

UNK – 18X18X4 – SURFACE PLATE

UNK – N/A – SURFACE PLATE, GRANITE

UNK – NA – SURFACE PLATE

UNK – SP12X18 – SURFACE PLATE

UNK – SP24X36 – SURFACE PLATE

UNK – UNK – GRANITE SURFACE PLATE

UNKNOWN – 18 X 24 – SURFACE PLATE

UNKNOWN – 18X12X3 IN. – GRANITE SURFACE PLATE

UNKNOWN – 24 X 36 IN – SURFACE PLATE

UNKNOWN – 24X18X4 IN. – SURFACE PLATE

UNKNOWN – 24X24 – SURFACE PLATE

UNKNOWN – 30X60IN – SURFACE PLATE

UNKNOWN – 35 X 60 – SURFACE PLATE

UNKNOWN – 36X72IN – SURFACE PLATE

UNKNOWN – 48 X 84 IN – SURFACE PLATE

UNKNOWN – 48 X 96 IN – SURFACE PLATE

UNKNOWN – 48X36X6 IN. – SURFACE PLATE

UNKNOWN – 48X96IN – SURFACE PLATE

UNKNOWN – 60 X 120 IN – SURFACE PLATE

UNKNOWN – 72X42X8 IN. – SURFACE PLATE

UNKNOWN – CLASS B – SURFACE PLATE

UNKNOWN – GGG-P-463C – SURFACE PLATE

UNKNOWN – GRADE A – SURFACE PLATE

UNKNOWN – GRADE B – SURFACE PLATE

UNKNOWN – N/A – SURFACE PLATE

UNKOWN – GGG-P-463C – SURFACE PLATE

VALLEY GRANITE – GRADE B – SURFACE PLATE

W.F. LONG – GR A – SURFACE PLATE

W.F. LONG – N/A – SURFACE PLATE

W.F. LONG – NA – SURFACE PLATE

W.F.LONG – N/A – SURFACE PLATE

WBJ – – SURFACE PLATE

WELLER – N/A – SURFACE PLATE

WELLER – WLSK 1000 – SURFACE PLATE

WELLER – WLSK1000 – SURFACE PLATE

WINDLEY & BROS. LTD – 30INX36IN (GRADE 2) – CAST IRON SURFACE PLATE

XINXING MEASURING TOOLS FACTORY – 18X24X3 – 18X24X3 GRANITE SURFACE PLATE

XINXING MEASURING TOOLS FACTORY – 18X24X3 – GRANITE SURFACE PLATE

XSPECT SOLUTIONS – – SURFACE PLATE

YUASA – N/A – SURFACE PLATE LARGE

N/A – GRADE A – SURFACE PLATE

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp. 

Dimensional

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here