Làm thế nào để xây dựng một thư viện liên kết động (DLL) từ một VI LabVIEW?

0
435

Thư viện liên kết động (DLL) hay trong Window còn gọi là thư viện chia sẻ (Shared Library)
 
Để bắt đầu xây dựng một DLL cho mục đích tái sử dụng các ứng dụng bạn viết bằng LabVIEW ở trong một ngôn ngữ lập trình khác, bạn cần phải xác định các vấn đề sau:
Nếu bạn muốn Front panel (Giao diện người dùng) của một VI xuất hiện khi một hàm DLL của nó được gọi ra trong một ngôn ngữ lập trình khác, bạn phải thiết lập tính chất hiển thị này trong VI properties. Hoặc nếu sự thực thi của VI yêu cầu người dùng phải tương tác với giao diện của VI đó kiểu như là nhấn nút Stop trên Front panel thì bắt buộc bạn phải cấu hình lại thuộc tính của VI.
Làm thế nào để cấu hình thuộc tính này? Để hiện thị Front panel khi VI được gọi, chọn lựa File»VI properties và chọn lựa Window Appearance trong danh mục các thuộc tính của VI. Click nút Customize và chọn lựa Show Front panel when Called cùng với Close Afterwards if Originally Closed (Bạn có thể không cần check vào ô kiểm này nếu muốn màn hình Front panel của VI không tự động biến mất sau khi thực thi xong tác vụ của nó)
 
Để thiết lập các tham số cho một DLL (Chính là các input, output hay còn gọi là các controlindicator trong một VI), bạn bắt buộc phải nối các controlindicator đó tới các Connector pane của VI. Việc nối dây này sẽ xác định những control hay indicator nào mà bạn có thể sử dụng như là các tham số. Bạn có thể sử dụng như là các tham số vào/ra đối với tất cả các các đối tượng trên Front panel. Đối với các indicator trên Front panel thì bạn chỉ có thể sử dụng chỉ như là các tham số đầu ra (Out put) mà thôi (Indicator sẽ không được sử dụng như tham số input được). 
Sau khi bạn đã thiết lập được một VI và bạn đã sẵn sàng cho việc thiết lập một DLL, hãy lưu (save) và đóng VI đó lại. Nếu bạn không đóng VI lại, LabVIEW sẽ cảnh báo bạn rằng VI đang được lưu trong bộ nhớ và quá trình thiết lập DLL có thể không hoàn tất.
 
Thiết lập DLL (Building a DLL)
Chúng ta sẽ tận dụng Project Tutorial của bài học trước để thực hành cho bài học này (Bạn cũng download các file đính kèm bài viết này để thực hành nếu như ở bài trước bạn chưa download)

1.     Mở Project Tutorial lên và click chuột phải vào Build Specification chọn New» Shared Library (DLL)
2.     Cửa sổ My DLL properties hiện lên, Sửa đổi theo ý bạn nội dung trong các ô Build Specification name (Tên thư viện sẽ xuất hiện dưới Build Specification trong của sổ Project explorer), target file name (tên thư viện DLL) và Destination directory (thư mục chứa thư viện trên máy sau khi build xong). Nếu cần thì mô tả một vài thông tin trong ô Build Specification description.
 
Photobucket 

3.     Trong thẻ Source Files, click chọn các VI xuất hiện trong khung  Project Files mà bạn muốn chia sẻ và add các Vi đó khung Exported VIs. Ở đây, bạn lần lượt add các VI (AB Tutorial MeanMedianMode, AB Tutorial StnDev, AB Tutorial Histogram). Lần lượt các cửa sổ Define VI prototype sẽ hiện lên cho phép bạn kiểm tra các thông số vào ra của các hàm LabVIEW VI vừa add.
Photobucket

Photobucket

Photobucket
 

4.     Trong trường hợp các thông số vào ra (input/Ouput) không hiện ra theo như bạn mong đợi hoặc bạn muốn thêm bớt các thông số vào ra theo mục đích chia sẻ của mình. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây.

a.     Trên hộp thoại Define VI prototype, đặt tên cho DLL function mà sẽ sử dụng VI này.
 
b.     Add thêm các tham số và giá trị trả về đối với DLL. Nếu như bạn đã thực hiện việc kết nối các control và các indicator với các connector pane như các hướng dẫn trước thì lúc này bạn chỉ cần click chọn nút “+” ở cạnh khung các Parameters. Nếu bạn có tổng cộng bao nhiêu connector trên icon thì có bấy nhiêu tham số sẽ hiện ra trong khung parameter. Bạn muốn sử dụng tham số nào cho ứng dụng sử dụng DLL của mình thì click chọn tham số đó và nhấp nút “+” để đưa tham số vào. Hoặc bạn có thể lựa chọn tất cả. Lưu ý: Ứng dụng gọi hàm DLL này phải có cùng cấu trúc với khi bạn xây dựng DLL (Lúc đó DLL mới chạy được).
 
c.      Nhập vào một tên hàm phù hợp
 
d.     Chọn Standard Calling Conventions (Nếu bạn dự định sẽ sử dụng các thư viện chia sẻ DLL này trong một ứng dụng bằng LabVIEW khác) hoặc chọn C Calling Conventions (Nếu bạn dự định sẽ sử dụng các thư viện chia sẻ này trong các ngôn ngữ lập trình truyền thống) 

Chú ý: Bạn có thể thêm nhiều hàm vào trong một DLL bằng việc đưa thêm vào các VI khác. Để đưa thêm vào các VI khác, bạn click nút Add Exported VI và sau đó xác định một hàm VI cho DLL đó. Quay trở lại bước 4 để thiết lập một hàm khác trong bộ thư viện liên kết động DLL này cho VI mới chọn. Ở ví dụ trên, chúng ta đã đưa vào 3 hàm LabVIEW VI cho thư viện đang tạo.

5.     Click OK trong cửa sổ Define VI prototype. Bạn bây giờ đã sẵn sàng cho việc xây dựng một thư viện liên kết động LabVIEW.
6.     Click nút Build và LabVIEW sẽ bắt đầu quá trình thiết lập DLL cho bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể click OK để đóng cửa sổ Tutorial-sharedlib Properties lại. Lưu (Save) Project rồi mới click chuột phải chọn Tutorial-sharedlib»Build để thực thi quá trình build thư viện chia sẻ 
Photobucket

– File: Tutorial_Files

– Type: zip
– Size:114 KB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here