Học LabVIEW qua bài tập. Bài 1-1 (P1)

13
1025

Theo yêu cầu của bài tập này, bạn sẽ xây dựng một VI có nhiệm vụ sinh ra một tín hiệu và cho hiển thị tín hiệu đó trên một đồ thị. LabVIEW cung cấp một template chứa đựng thông tin mà từ đó giúp bạn xây dựng nên một VI. Những template này giúp đỡ bạn bắt tay ngay vào việc tìm hiểu LabVIEW một cách dễ dàng.

Hoàn thành những bước sau để thiết lập một VI theo yêu cầu trên đây.
1.       Khởi động LabVIEW (Start»Program»LabVIEW)
2.       Trong hộp thoại LabVIEW xuất hiện, click chọn VI from Template»Tutorial (Getting Started)»Generate and Display trong danh sách Create new.
Hình ảnh dưới đây cho thấy các template và sự mô tả ngắn gọn về mỗi template đó trong cửa số New hiện ra.
3.     Click chọn vào OK để mở template. Bạn cũng có thể double-click vào tên của template VI trong danh sách Create new để mở một template mà mình muốn.
4.       Tìm hiểu cửa sổ Front panel của VI vừa mới tạo.
Giao diện người dùng (Front panel) xuất hiện có màu nền mặc định là xám cùng với các nút điều khiển (Control) và đối tượng hiện thị (Indicator). Thanh tiêu đề (Title bar) trên Front panel cho thấy cửa sổ mới mở ra là giao diện người dùng của VI Generate and Display.
5.       Tìm hiểu cửa sổ Block diagram của VI vừa mới tạo.
Môi trường viết code (Block diagram) xuất hiện có màu nền mặc định là trắng cùng với một Express VI được đặt trong một cấu trúc gọi là vòng lặp while để điều khiển các đối tượng trên cửa sổ Front panel. Chúng ta sẽ có dịp trở lại tìm hiểu các Express VI là gì ? Còn trong phạm vi bài học này thì chỉ nên hiểu một cách sơ lược chúng là các VI được viết và đóng gói sẵn với một chức năng hay nhiệm vụ nào đó. Thanh tiêu đề trên Block diagram cũng chỉ ra rằng cửa sổ này là block diagram của VI Generate and Display.
Chú ý: Nếu cửa số Front panel không hiển thị cùng với cửa sổ Block digram, ta có thể làm cho nó hiển thị bằng việc lựa chọn Window»Show Front Panel hoặc ngược lại

Thủ thuật: Ta cũng có thể sử dụng các phím tắt để chuyển đổi giữa các cửa sổ Front panel với Block Digram (Ctrl+E) hoặc hiển thị cả hai loại cửa sổ này (Ctrl+T).
6.       Trên Front panel toolbar, click chọn Run để chạy chương trình. Khi đó một đồ thị dạng sóng hình sin xuất hiện trên giao diện.
7.       Dừng sự hoạt động của VI bằng việc bấm chọn vào nút STOP
Đặt một đối tượng điều khiển lên front panel
Các đối tượng điều khiển (Control) trên front panel mô phỏng các đầu vào của một thiết bị vật lí và cung cấp dữ liệu tới Block diagram của VI. Rất nhiều thiết bị vật lí có các núm điều chỉnh (Knob) mà bạn có thể thay đổi được giá trị đầu vào. Để tạo ra các Knob này trên Front panel trong LabVIEW chúng ta thực hiện theo các bước sau đây.
Thủ thuật: Trong phần thực hành các hướng dẫn sau đây, chúng ta cũng có thể sử dụng phím tắt Ctrl+Z để hoàn tác một nhiệm vụ đã thực thi (hoặc chọn Edit»Undo)
1.       Để hiện thị bảng Controls palette trên Front panel, click chon View»Controls Palette hoặc click chuột phải vào một điểm trống trên Front panel.
2.       Di chuyển con trỏ chuột trên các icon hiển thị trong bảng Control palette để lựa chọn danh mục các biểu tượng Numeric control
Để ý rằng khi bạn di chuyển con trỏ chuột qua khắp các icon trên Control palette thì tên của danh mục các bảng con sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của palette. Nếu bạn dừng lại ở bất kì icon nào có hình tam giác ở góc trên bên phải thì một bảng con đầy đủ các control và indicator của nó sẽ hiện ra.
3.       Click chọn Numeric Control để truy cập danh mục các đối tượng thuộc dạng numeric của nó.
4.       Chọn đối tượng knob control trên Numeric control palette và đặt nó trên Front panel ở phía trái của đồ thị waveform graph. Bạn sẽ sử dụng knob này để điều khiển biên độ của tín hiệu trong bài tập sau.
5.       Chọn File»Save As để lưu VI này dưới cái tên Acquiring a Signal.Vi trong thư mục C:ExercisesLV Basics I.
Chú ý: Lưu tất cả các VI mà bạn thiết lập hay sửa đổi ở khoá học này trong một thư mục duy nhất trên đây cho dễ quản lí.
Thay đổi dạng tín hiệu
Block diagram có một biểu tượng màu xanh với tên gọi là Simulate Signal.  Icon này diễn tả Express VI Simulate Signal. Express VI này mô phỏng một tín hiệu dạng sóng hình sin theo mặc định. Ta có thể thay đổi dạng tín hiệu này theo các bước hướng dẫn sau.
1.       Hiển thị Block diagram bằng việc lựa chọn Window»Show Block diagram hoặc sử dụng phím tắt Ctrl+E. Để ý hình dạng của Simulate Signal Express VI như bên trái. Một Express VI là một thành phần của Block diagram mà bạn có thể cấu hình để thực hiện một tác vụ nào đó. Signal Express VI mô phỏng một tín hiệu dựa trên sự cấu hình, thiết lập mà bạn chỉ định.
2.     Click chuột phải vào Simulate signal Express VI và chọn Properties từ menu sổ xuống để hiện thị hộp hội thoại Configure Simulate Signal.
3.       Chọn lựa Sawtooth (Hình răng cưa) từ menu loại tín hiệu (Signal type) sổ xuống. Để ý rằng waveform trên đồ thị ở trong phần Result Preview thay đổi sang dạng sóng hình răng cưa. Hộp thoại Configure Simulate Signal xuất hiện với hình dạng dưới đây:Click OK để áp dụng cấu hình hiện tại và đóng hộp thoại Configure Simulate Signal.
4.       Di chuyển con trỏ chuột tới mũi tên sổ xuống ở bên dưới icon Simulate Signal Express VI
5.       Khi một mũi tên hai đầu hiện ra, click và drag biên dạng của Express VI cho tới khi đầu vào Amplitude xuất hiện. Để ý cách làm thế nào để mở rộng Express VI, xuất hiện thêm đầu vào mới. Bởi vì đầu vào Amplitude đã xuất hiện trên Block diagram, bây giờ bạn đã có thể cấu hình biên độ của sóng sawtooth trên Block diagram. Trong hình ảnh trước, để ý rằng Amplitude cũng là một đối tượng có thể được lựa chọn trong hộp thoại Configure Simulate Signal. Khi một đầu vào như Amplitude xuất hiện trên Block diagram và trong hộp thoại Configuration thì bạn cũng có thể cấu hình và thay đổi các giá trị của đầu vào đó.
Nối dây các đối tượng trong Block diagram
Để sử dụng các knob control để thay đổi giá trị biên độ (Amlitude) của tín hiệu, bạn phải kết nối hai đối tượng với nhau trong Block diagram. Thực hiện các chỉ dẫn sau đây để nối knob với đầu vào Amplitude trong Simulate Signal Express VI.
1.       Di chuyển con trỏ chuột tới Knob terminal cho tới khi một mũi tên màu trắng xuất hiện (Mũi tên đó gọi là Positoning tool). Để ý sự thay đổi con trỏ chuột thành mũi tên Positioning tool như thế nào. Sử dụng positioning tool để lựa chọn, di chuyển và thay đổi size của đối tượng.
2.       Click vào Knob terminal để chọn nó, sau đó kéo núm knob này tới bên trái của Simulate Signal Express Vi. Chắc chắn rằng Knob terminal vẫn nằm bên trong vòng lặm while được chỉ ra bên trái. Các termial là các ngõ vào ra để trao đổi thông tin giữa các control và indicator trên Front panel và Block diagram.
3.       Để huỷ sự lựa chọn Knob terminal, bạn click vào một khoảng trống trên Block diagram.
4.       Di chuyển con trỏ chuột vào điểm mũi tên của Knob terminal. Để ý rằng lúc đó con trỏ chuột chuyển thành hình một cuộn chỉ (Wiring tool). Sử dụng Wiring tool để nối dây các đối tượng với nhau trong Block diagram.
Chú ý: Con trỏ chuột sẽ không tự chuyển đổi thành hình dạng khác trong khi một đối tượng nào đó được lựa chọn.
5.        Khi con trỏ chuột đang ở trạng thái Wiring tool, click vào mũi tên bên trái của Knob rồi click tiếp vào mũi tên bên phải trên đầu vào Amplitude của Simulate Signal Express VI để nối hai đối tượng này lại với nhau. Lúc này một đường dây xuất hiện và nối hai đối tượng này lại với nhau. Dữ liệu sẽ truyền dọc theo dây nối này từ Knob terminal tới đầu vào Ampliture của Express VI
6.        Chọn File»Save để lưu VI này lại
Chạy VI
Khi chạy một VI tức là thực thi ứng dụng của bạn. Hoàn thành các bước hướng dẫn sau để chạy ứng dụng được lập trình bởi Acquirring Signal VI vừa mới khởi tạo.
1.      Chọn Windows»Show Front panel hoặc dùng phím tắt Ctrl+E để chuyển từ cửa số Block diagram sang Front panel.
2.      Click nút Run
3.      Di chuyển con trỏ chuột trên núm điều khiển Knob. Lúc này, con trỏ chuột chuyển thành hình một bàn tay hay còn gọi là Operating tool (Hình bên trái). Sử dụng Operating tool để thay đổi giá trị của núm điều khiển Knob bằng cách xoay tròn núm điều khiển.
4.      Sử dụng Operating tool, xoay núm Knob để điều chỉnh biên độ của tín hiệu sóng hình răng cưa. Để ý xem biên độ của sóng răng cưa thay đổi như thế nào trên đồ thị khi bạn xoay núm Knob. Và bạn cũng thấy rằng tỉ lệ, giá trị trên trục y của đồ thị tự động điều chỉnh theo sự thay đổi giá trị của biên độ sóng răng cưa.
Trong quá trình VI đang chạy, nút Run chuyển đổi thành một mũi tên màu đen. Lúc này, bạn không thể sửa đổi Front panel hoặc Block diagram.
5.      Click nút STOP để dừng sự thực thi tác vụ của VI.
Chú ý: Mặc dù nút Abort Execution giống như một nút stop, nhưng National Instruments khuyến cáo rằng bạn nên dừng sự thực thi của VI bằng nút STOP trên Front panel. Bởi vì sử dụng Abort Excution nhiều khi không hoàn toàn chấm dứt hoạt động của VI, cho nên bạn chỉ sử dụng Abort Execution khi mà có một lỗi nào đó xảy ra, ngăn không cho bạn dừng sự thực thi chương trình từ nút STOP.

13 COMMENTS

 1. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 2. If roulette is your preferred casino table game, we have variants like American Roulette and European Roulette for you to try out. Other table games you can try out at FanDuel Casino are: Well, it depends actually. Sometimes the site that you are playing free roulette will require you to turn on Flash Player while others don’t. On our website, you do not need to use the flash player to start playing free roulette.  With these roulette games, you will have plenty of time to have fun. English, American or French, it’s up to you. Red or black? Single number or Cheval? Invent your own strategy! Available on mobile phones and computers.  If roulette is your preferred casino table game, we have variants like American Roulette and European Roulette for you to try out. Other table games you can try out at FanDuel Casino are:
  http://www.nuea.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=30476
  While the Kelly Criterion works best with bigger wager amounts, including mini draw side bets. Toronto casino quebec the game can also be varying and therefore should choose to place a wager on the most favourable choice, enable players to multiply their tickets and bring more fun. The casino is instant play and does not require you to download anything to play, try the self-assessment test and consider using the take a break option or even self-exclude. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 50. yıl kutlamaları kapsamında, dünyanın önde gelen bale topluluklarından Zürih Balesi’nin Anna Karenina gösterisini… 2023’te yollara çıkması beklenen Türkiye’nin otomobili Togg’un CEO’su Gürcan Karakaş, lansmanı yapılacak ilk ürünün otomobil olmayacağını bildirdi. Karakaş,…

 3. Enjoy the future of crypto investing, it is simple, smart and powerful. Buy Bitcoin at a competitive price in USD. Instantly buy your coins with a credit card, store your holdings securely and make cross-crypto exchanges. Strictly regulated, we give you the best possible investing experience. Buy Bitcoin, Litecoin and Ethereum with your credit or debit card. Transfer your crypto holdings and exchange them for fiat money. No frills, just the essential features you need. Can I buy Bitcoin today and sell tomorrow?Yes, you can buy Bitcoin today and then sell it when you’re ready to cash out. MoonPay has a sell functionality, so you can easily buy Bitcoin and then exchange it for fiat currencies like USD and EUR. Perhaps most notably, Darknet marketplaces like AlphaBay and Hansa, along with the DDoS-for-Hire industry, have adopted BTC as their currency of choice. Even ransomware authors are choosing to accept payments via Bitcoin. Criminals will use a number of methods to anonymously purchase and store ill-gotten BTC through the use of services such as tumblers. Tumblers are online services used to launder Bitcoin in an attempt to mask the coin’s origin or to prevent it from being identified while purchasing illegal goods online.
  http://hsjewelrycity.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=15129
  Nonetheless, the overall outlook for the coin is still bullish for the remaining part of the year. Let’s refer to the BTC USD price chart below. It’s pretty clear that Bitcoin is on an upward trend here, with its price having crossed the 50 SMA at close to $35,000 on July 24, 2021. Most of the candles that follow are well above the 50 SMA mark, indicating a positive market sentiment. RSI is over 50 and MACD too crossed above the signal line on July 22; continuing to stay over the signal line since then.  This initial period of supersmooth sailing was atypical, to put it mildly. Fortune data editor Scott DeCarlo ran a detailed analysis and found that since the start of 2017, Bitcoin has never fluctuated in any of the 40 consecutive 50-day spans by less than 19%, and varied by over 30% in three out of four seven-week time frames. The median low to high reading was 44%. Hence, Bitcoin at peak FTX-induced turmoil showed both its smallest swings ever by a wide margin, and divergence from low to high that was one-fourth to one-fifth its average over the past six years.

 4. The game contains a bonus level called Jackpot Cards. There is no mobile version of classic free 20 Super Hot online video slot. Playing the game is absolutely free, and it comes without registration and download. The game can be accessed in instant play mode (by using the device’s internet browser). The only requirement is the installation of the Adobe Flash player. Yes, the Red Hot Wild slot is completely safe for you to play for real money. Play it at one of our top safest online casinos for the most peace of mind. With this you select to play either a big bet of a 10.00 credit stake or a super big bet of 20.00 credits plus, over a fixed 5 spins. In doing so, not only is the wild you selected at the beginning in play, it’s either a stepping, or locked wild, depending on the stake you went with. It’s clear that this again elevates the variance, but the RTP is so high that a single spin can pay out several times your bankroll at any moment, or, burn you badly.
  https://www.novabookmarks.win/sagittarius-lucky-numbers-lottery-predictions
  Some of the new no deposit required casinos will let you use the free money as you want and they won’t give you any rules for them as long as they stay in the casino. A cool variation of the no deposit casino bonus is the one with a time limit. You get a big amount of real money to play with for free (it can be more than $2,000!). The catch is that you will only have 60 minutes to use the money. This means that you have to play very quickly. Many players love the excitement that this creates. Ignition: Even though known for its competitive poker rooms, Ignition casino also offers other high-quality real money table games, slots, and big jackpots. On your first deposit, you can claim a 300% bonus up to $3,000 with low wagering requirements.

 5. Accomplishing the goals set by the game can set you up on a whole new level. In-Game Achievements in Jackpot Party Casino Slots are exciting milestones that one should reach to get flooded with extra free coins, fantastic rewards, and in certain cases, even access to higher-level slots. They should have to wait until the next tournament starts. This is fun to play and the graphics are beautiful. Great Bonus. Increase your chances of getting a good starting hand in free chips. Play Jackpot Party Casino Slots online for free. Use PC or mobile web browser to play games on now.gg. Long downloads and annoying updates are over. Without downloading or installing the game, you can play your favorite Jackpot Party Casino Slots in the cloud on your PC or mobile device. Instantly transform your old phone, PC, or any other device into a powerful gaming machine.
  http://im-plant.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=93375
  Caesars Virginia in Danville announced it will open the “Danville Casino”, its temporary casino, on May 15 at 10 AM. The announcement followed the Virginia Lottery Board’s decision this week to issue a gaming license to the casino, the third casino license in the state. Caesars Windsor is a casino resort located in Windsor, Ontario, Canada. Caesars Windsor is a popular destination for both Canadian and American visitors, as it is just a short drive from Michigan. The casino is known for its luxurious atmosphere and amenities. It has received numerous awards and accolades over the years. It is owned by the Ontario Lottery and Gaming Corporation and operated by Caesars Entertainment. The aforementioned player won $125,000 at Caesars Palace, according to a Caesars Entertainment spokesperson.

 6. Check out the most popular real money slots for November. Moreover, Super Slots has a wide range of games available. They are an especially good option for slots players, thanks to the sheer number of great slot games they have. We found all of their games to have fantastic graphics and audio accompaniments. If you want a rich variety of real money online slots with an unbeatable welcome bonus, try Super Slots. Super Slots offers over 420 of the best slot games on a user-friendly site, welcoming players with a $6,000 bonus. However, the one con we found with Super Slots is the lack of mobile gaming options. Here’s probably the most interesting topic when it comes to real money online gambling — Bonuses and Promotions. If you used to gamble at a local land-based casino, you might have encountered special deals and coupons, but if you are a complete beginner, this is the stuff that might encourage you to get involved in gambling with real cash.
  https://source-wiki.win/index.php?title=Ggslots
  RTP stands for ‘return to player’, and refers to the expected percentage of wagers that a slot or casino game will return to the player in the long run. The higher the RTP = The more chance of a cash return. 2013-2023 VegasSlotsOnline Still, if slots are really your thing, you could put down $10 and become a VIP member for 20 percent extra experience points and other perks. But if they are, it’s probably not worth sitting through this merely passable slots application when there are better offerings out there. Coconut Casino Slots Online – A Fun and Free Casino App for Android The two most popular casino card games have long been online blackjack and poker. Grande Vegas has a best online casinos selection of both blackjack and poker so you can easily move from game to game or stay put if that’s your desire. Unlike a land-based casino, where you might have to wait for a seat at the table if you decide to switch or might be concerned about losing your seat at the table you’re at, Grande Vegas tables guarantee online casino players a seat at every online blackjack table and guarantee that you’ll have your old seat back if you want it. So become a Grande Vegas real money casino games winner today!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here