Hiệu chỉnh áp suất với Calog Pressure| Pressure calibration | Cung cấp thiết bị

2
405

Xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG INO
TEL: (08) 37200 184 | FAX: (08) 37200 197
Web: www.ino.com.vn | Email: info@ino.com.vn
Để được tư vấn cho mọi yêu cầu hay thắc mắc về thiết bị Calog Pressure cũng như những thiết bị đo hiệu chuẩn áp suất khác:
3D Instruments 50501-91D00
Aerosystem ES101 Pressure Source Calibration
AOIP CALYS 50
AOIP CALYS 75
AOIP CALYS 100
AOIP CALYS 150
AOIP CALYS 60 IS
AOIP CALYS 80 IS
AOIP CALYS 120 IS
Altek 1118-30
Ametek 76-PPC-500
Ametek APC200CINDG
Ametek CP-30
Ametek CPC200CINDG
Ametek PCS-10 Pressure Calibrator (Cal-Pal) Calibration
Ametek PCS-200 Pressure Calibrator (Cal-Pal) Calibration
Ametek PCS-30 Pressure Calibrator (Cal-Pal) Calibration
Ametek/Jofra CPC010CINDG
ARO F100-1371-1
Ashcroft ATE-100
Ashcroft ATE-100 w/AQS-1 0-2"/0-100"H2O Pressure Calibrator w/ 2 Modules Calibration
Balkamp 700-1115 Pressure Tester Calibration
Barfield 2311F Pressure Tester Calibration
Beamex MC3
Beamex MC5
Beamex PC106
Beamex PC106/L/MC/H
Beamex PC106/LLS1/MC/H
Beamex PC106/S1/S2
Beta 320
Budenberg Gauge 0-300 PSI Grade 2A Pressure Test Gage Calibration
Business Aerotech 611
Condec UPS 3000 AA Pressure Standard,Triple Range Calibration
Crystal IS31-36PSI
DH Instruments PPC3 Pressure Controller/Calibrator Calibration
Druck CW700P
Druck DPI610 IS w/ PDCR2200-A145 Pressure Calibrator w/ External Trans. Calibration
Druck DPI610 Pressure Calibrator, Portable Digital Calibration
Druck DPI610 w/ LPE 9610 & PDCR2200-A145 Pressure Calibrator w/ 2 External Trans. Calibration
Druck DPI610 w/ LPE 9610 Pressure Calibrator w/ External Trans. Calibration
Druck DPI610 w/ PDCR2200-A145 & A148 Pressure Calibrator w/ 2 External Trans. Calibration
Druck DPI610 w/ PDCR2200-A145 Pressure Calibrator w/ 2 External Trans. Calibration
Druck DPI610 w/ PDCR2200-A145 Pressure Calibrator w/ 3 External Trans. Calibration
Druck DPI610 w/ PDCR2200-A145 Pressure Calibrator w/ External Trans. Calibration
Druck DPI802 Pressure Indicator/Calibrator Calibration
Dwyer MC2
Eaton UPC5000
Eaton UPC5100
Eaton UPC5200AA
Eaton UPS3000 ABA
Eaton UPS3110
EUROTRON Palmtop pressure calibrator MicroCal P20
EUROTRON MicroCal P20 IS Palmtop pressure calibrator
EUROTRON MicroCal P100 Palmtop pressure calibrator
EUROTRON MicroCal P200 Palmtop pressure calibrator
EUROTRON MicroCal P200 Palmtop pressure calibrator Pump
EUROTRON MicroCal P200 Palmtop pressure calibrator
EUROTRON MicroCal MCK Signal & Pressure calibrator
Fluke 717 100G
Fluke 717 30G
Fluke 718 100G
Furness Controls PPC500
Haven PC31
Heise 730B-07
Heise PTE-1
Heise PTE-1/HQS-1 Pressure Calibrator w/ 2 Sensors Calibration
Heise PTE-1/HQS-2 Pressure Calibrator w/ 2 Sensors Calibration
Keller H0040A Pressure Test Kit Calibration
King Nutronics 3112 Pressure Gage Tester Calibration
Local Manufacture 0-30/0-150 PSI Pressure Gage Test Stand Calibration
Mensor APC 600 Pressure Calibrator w/ 7 Transducers Calibration
Meriam DP2000C
Meriam DP2000I 0.05%
Meriam DP2000I 0.1%
Metron 350 Pressure Gage Tester Calibration
Omega PCL100-1K
Omega PCL200
Omega PCL4000
PartsPlus 80904003 Pressure Testing Gage Kit Calibration
Saginomiya AAH-003 Pressure Checker Kit Calibration
Setra 86912R5WB020WBPN
SI Pressure Instruments PC6-0040-C-3-P
SI Pressure Instruments PC6-40-C-3 w/ EPM-700 Pressure Calibrator w/ External Trans. Calibration
SI Pressure Instruments PC6-B-0100-C-3
SI Pressure Instruments PC6-PRO-0020-I-3-P
SI Pressure Instruments PC6-PRO-1000-1
SI Pressure Instruments PC6-PRO-1000-I-3
SI Pressure Instruments PC6-PRO-700-C-3
Transcat 20019P-100
Transmation 1091 Plus Pressure/Electrical Calibrator Calibration
Transmation 1099PNC 500 PSI
Transmation 23415P
Volumetrics BCV
Volumetrics DMPC
Wika 65-2000
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.