Tinker & Rasor – Pipe & Cable Locator (Model: PD / PD-H)

115
683
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Features:
 • Audio frequency 750cps
 • Maximum 100v output
 • Fine Tune knob and LED's to easily match maximum impedance
 • Interrupter feature on oscillator
 • LCD meter on receiver
 • Receiver loud speaker or headset use
 • Holiday detection on buried pipe (PD/H)
PD (Short Locator) Includes:
 • Mark IV Receiver with battery
 • PD Oscillator
 • Headphones
 • Battery Cables (set) (Red / Black)
 • 30' Ground Cable (Black)
 • 6" Red Oscillator to Pipe Cable (Red)
 • (1) 9v Battery (Mark IV Receiver)
 • Carrying Case
 • Instructions Manual
PD/H "Holiday Detector" Comes with everything above plus:
 • Shoe Cleats (set of 4)
 • Terminal Board (Single)
 • Terminal Board (Double)
 • 30' Connecting Cable (White)
 • Cleat Cables (Set of 4 -White)

For locating electrical shorts and open couplings on underground pipelines.

Recommendations: Industries
 • Gas
 • Petroleum
 • Chemicals
 • Water
Dimensions:
 • PD case 16"x8"x20"
 • PD/Short case shipping weight, 15 lbs.
 • PD/H Complete shipping weight, 19 lbs.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | INO Sales: 028 73000184 | Tinker & Rasor – Pipe & Cable Locator (Model: PD / PD-H).