Shimadzu-TGA (Model:50/50H-TGA-51/51H)

771
2911
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Micro/Macro Thermogravimetric Analyzers

These thermobalances give satisfying performance with respect to all criteria in vibration tolerance, stability, noise level, tolerance of room temperature fluctuations, and more. Changes in mass on the order of several micrograms (10 µg with the 51) can be clearly detected. Hot temperature H-types and the macro 51-types are available as needed for applications in ceramics, catalysts, and other fields.
  • Temperature range: Room temperature to 1000°C/Room temperature to 1500°C (H-type)
  • Measurement range: ±20, ±200 mg (50-type)
  • Measurement range: ±20, ±200, ±2000 mg (51-type)
  • Maximum sample weight: 1 g (including wind bag)/10 g (including wind bag, 51-type)

Micro and Macro Series of Thermogravimetric Analyzers With Advanced Thermobalance Design

Precise Measurements to 1 g
Efficient Evolved Gas Analysis
Increased Functionality The TGA-51/51H Analyzes Up To 10 Grams of SampleWhile
Maintaining Precision In the g Range
Airtight Design Safely Performs Measurements In Hydrogen Atmosphere
Extensive Selection of Sample Crucibles

Specifications (TGA-50/50H TGA-51/51H )

TGA-50
TGA-50H
TGA-51
TGA-51H
Temperature Range
Ambient to
1000°C
Ambient to
1500°C
Ambient to
1000°C
Ambient to
1500°C
Weight measuring range
20mg, 200mg
20mg, 200mg, 2g
Readability
0.001mg
Sample mass
1 g including tare
10g including tare
Programmable heating rate
0.1°C/hour to 99.9°C/min
0.1°C/hour to 50.0°C/min
0.1°C/hour to 99.9°C/min
0.1°C/hour to 50.0°C/min
Hold time
0 to 999min, 0 to 999hour
Temperature program format
99 steps maximum
Temperature program file
up to 100 files
Cooling method
Air-cooled
Signal output
Analog and digital
Atmosphere control
Built-in gas flowmeter (250ml/min maximum)
Dimensions
W173xD550xH500mm
W173xD600xH540mm
Power supply
AC100V, 120V, 220V, 240V, 500VA, 50/60Hz
AC100V, 120V, 220V, 240V, 1.2kVA, 50/60Hz
AC100V, 120V, 220V, 240V, 1kVA, 50/60Hz
AC100V, 120V, 220V, 240V, 1.5kVA, 50/60Hz
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | INO Sales: 028 73000184 | Shimadzu-TGA (Model:50/50H-TGA-51/51H).