Metrix Electronics- Linear IC Tester (Model: BK570A)

6
367
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 The Model 570A Analog IC Tester's built-in test library includes all common Analog ICs including op-amps, comparators, voltage regulators, voltage references, analog switches & multiplexes, opto-isolators

Features:

  • Auto identification mode
  • Conditional/Unconditional loop testing mode
  • Functional test unit emliates passive circuitry to implement a comprehensive test in a variety of configurations and gain settings
  • Displays diagnostic information down to individual component pins
  • Rugged, hand held, battery operated
  • Built-in membrane keypad, 2 x 16 dot matrix alphanumeric LCD, and high quality 16 pin ZIF socket
  • Battery operated

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | INO Sales: 028 73000184 | Metrix Electronics- Linear IC Tester (Model: BK570A).