Land-Portable Gas analyzer Sample Probes ( Model: Lancom 4 )

1
294
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 Overview:

The Lancom 4 range of Portable Flue Gas analyzers features gas sample probes for varying applications. In applications where a standard probe is not suitable, or there is a special measurement requirement – select one of these alternative probes.

Standard Sample Probe – for gas temperatures up to 600 °C / 1112 °F
High Temperature Probe – for gas temperatures up to 1400 °C / 2552 °F
Smoke Probe – for analysis of smoke density using a Bacharach scale
Flow Probe – for analysis of gas flow rate, velocity and mass emissions calculations

Key Features

– Selection of probe tube length options

– Range of flexible hose length options

– Integral flue gas temperature thermocouple (except High Temperature Probe)

Gallery

DrySampler Probe for Lancom 4 Portable Flue Gas analyzer DrySampler Probe for Lancom 4 Portable Flue Gas analyzer
High Temperature Sample Probe for Lancom 4 Portable Flue Gas analyzer High Temperature Sample Probe for Lancom 4 Portable Flue Gas analyzer
Smoke Probe for Lancom 4 Portable Flue Gas analyzer Smoke Probe for Lancom 4 Portable Flue Gas analyzer
Flow Probe for Lancom 4 Portable Flue Gas analyzer Flow Probe for Lancom 4 Portable Flue Gas analyzer
Standard Sample Probe for Lancom 4 Portable Flue Gas analyzer Standard Sample Probe for Lancom 4 Portable Flue Gas analyzer

Specification:

Technical Details

Probe Type

Measurement Capability Max. Flue Gas Temp, Probe Length Options (m) Probe Length Options (ft) Options/Ancilliaries
Standard All gases 600° /1112°F 0.3; 1.0; 1.5; 2.5; 3.00 0.9; 3.3; 5; 6.5; 10 3 m or 10 m / 10 ft or 33 ft hose available
High Temp. All gases 1400 °C / 2552 °F 0.5; 1.0; 1.5; 2.0 1.6; 3.3; 5; 6.5 3 m / 10 ft hose available
Smoke All gases plus Smoke density 600° /1112°F 0.3; 0.75; 1.0 1, 2.4; 3.2 3 m / 10 ft hose; Filter papers; Bacharach chart and in-line flowmeter
Flow All gases plus Flow, velocity, Mass emissions 600° /1112°F 0.7; 1.2; 2.2; 3.0 2.3; 3.9; 7.2; 9.8 3 m or 10 m / 10 ft or 33 ft hose available
DrySamplerTM All gases plus higher performance with soluble gases NO2 & SO2 600° /1112°F 0.3; 1.0; 1.5; 2.5; 3.0 0.9; 3.3; 5; 6.5; 10 3 m or 10 m / 10 ft or 33 ft hose available
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | INO Sales: 028 73000184 | Land-Portable Gas analyzer Sample Probes ( Model: Lancom 4 ).