Anritsu-Analog Signal Generator MG3740A(Model:MG3740A)

2
411
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Features

 • Analog Signal Generator supporting frequencies of 100 kHz to 2.7/4/6 GHz
 • High-Purity Signal Source for Testing Analog Radio
 • Built-in AM/FM/ΦM/Pulse Modulation Function [Standard]
 • Two RF outputs using Dual-RF [Option]
 • Expansion to Narrowband Digital Modulation Signal Generator [Option]

Description

The MG3740A Analog Signal Generator has excellent RF specifications, including SSB Phase Noise, output level, etc., and versatile modulation functions (AM/FM/ΦM/Pulse). The MG3740A is the ideal solution for high-purity signal source for testing analog radio Rx characteristics. Moreover, adding the digital modulation option supports generation of narrowband digital modulation signals.
Supports Narrowband Digital as well as CW and Analog Modulations !

■ Main Performance and Specifications

Basic Performance

 • Frequency Range: 100 kHz to 2.7/4/6 GHz [1stRF Opt-032/034/036]
                              100 kHz to 2.7/4/6 GHz [2ndRF Opt-062/064/066]
 • SSB Phase Noise: <-140 dBc/Hz nominal (100 MHz, 20 kHz offset, CW)
                              <-131 dBc/Hz typ. (1 GHz, 20 kHz offset)
 • Level setting range: -110 to +17 dBm [Standard]
                              -144 to +17 dBm [Opt-042/072]
 • High Power Output: +23 dBm (CW, 400 MHz to 3 GHz) [Opt-041/071]
 • Switching Speed: <600 µs (frequency/amplitude, List/Sweep mode)
 • Built-in AM/FM/ΦM/Pulse Modulation Function [Standard]

Expansion Options

 • Adding additional analog modulation input [Opt-050/080]
          Adding additional analog modulation input options extends to two internal modulation sources (AM/FM/ΦM) and
          one external modulation source supporting simultaneous two-signal modulation.
 • Two independent RF outputs using Dual-RF [Option]
          Supports "Wanted + Interference wave for Rx characteristics tests", "Amp intermodulation characteristics evaluation",
          and "RF/LO signal source for Mixer evaluations".
 • USB Power Sensor (sold separately)
          Supports connection of two USB power sensors max.
 • Expansion to Narrowband Digital Modulation Signal Generator [Opt-020]
  Adding the digital modulation function [Opt-020] supports generation of narrowband digital modulation signals.
  • RF Modulation Bandwidth : 2 MHz
  • Waveform generation software: IQproducer (License sold separately)
           TDMA IQproducer / Fading IQproducer
 • BER Measurement Function [Opt-021]
          Input bit rate: 100 bps to 40 Mbps

Communications Interfaces

 • Standard 1000Base-T, GPIB, and USB interfaces
 • Built-in SCPI, MG3700A/MS269xA/MS2830A/MG364xA compatibility modes

   * IQproducer™ is a registered trademark of Anritsu Corporation.
   * Other company, product, service names, etc., are brands, registered trademarks, etc., of their respective owners.

Specifications

Items Specifications
 Frequency  Setting range  9 kHz to 2.7 GHz [Opt-032/062]
 9 kHz to 4 GHz [Opt-034/064]
 9 kHz to 6 GHz [Opt-036/066]
 Resolution  0.01 Hz
 Output level  Setting range  Without reverse power protection
  -110 to +17 dBm (standard)
  -110 to +30 dBm (with high power extension option)
  -144 to +17 dBm (with low power extension option)
  -144 to +30 dBm (with high power extension and low power extension option)
 Accuracy  CW, 18 to 28°C, -100 to +5 dBm, without reverse power protection
  ±0.5 dB typ. (100 kHz ≤ f <50 MHz)
  ±0.5 dB        (50 MHz ≤ f ≤3 GHz)
  ±0.7 dB        (3 GHz < f ≤4 GHz)
  ±0.8 dB        (4 GHz < f ≤6 GHz)
 Signal purity  Spurious/Harmonics  <-30 dBc
 Spurious/
 Non harmonics
 -30 dBm ≤ Output level ≤+5 dBm, CW, ≥10 kHz offset
  <-62 dBc, -70 dBc typ. (100 kHz ≤ f ≤187.5 MHz)
  <-68 dBc, -76 dBc typ. (187.5 MHz < f ≤750 MHz)
  <-62 dBc, -76 dBc typ. (750 MHz < f ≤1.5 GHz)
  <-56 dBc, -70 dBc typ. (1.5 GHz < f ≤3 GHz)
  <-50 dBc, -64 dBc typ. (3 GHz < f ≤6 GHz)
 SSB Phase Noise CW, 20 kHz offset, Phase Noise Opt.<200 kHz
 <-140 dBc/Hz nominal (100 MHz)
 <-131 dBc/Hz typ. (1 GHz)
 <-125 dBc/Hz typ. (2 GHz)
 Dimensions and mass  177 mm(h) x 426 mm(w) x 390 mm(d) (Exclusive of surface projection)
 ≤13.7 kg (with Opt.032 or 034 or 036, excluding other options)
 Remote Control  GPIB, 1000Base-T, USB-B

Options

 Hardware Main frame  MG3740A  Analog Signal Generator
 Hardware Option
 1st RF 
 (Requires one option)
 MG3740A-032  1stRF 100 kHz to 2.7 GHz
 MG3740A-034  1stRF 100 kHz to 4 GHz
 MG3740A-036  1stRF 100 kHz to 6GHz
 Hardware Option
 2nd RF 
 (optional)(1xx: Retrofit)
 MG3740A-062/162  2ndRF 100 kHz to 2.7 GHz
 MG3740A-064/164  2ndRF 100 kHz to 4 GHz
 MG3740A-066/166  2ndRF 100 kHz to 6 GHz
 Hardware Option
 Common 
 (1xx: Retrofit)
 MG3740A-001/101  Rubidium Reference Oscillator
 MG3740A-002/102  High Stability Reference Oscillator
 MG3740A-011/111  2ndary HDD
 MG3740A-017/117  Universal Input/Output
 MG3740A-020/120  Digital Modulation
 MG3740A-021/121  BER Test Function
 MG3740A-029  OS Upgrade to Windows 7
 MG3740A-313  Removable HDD
 Hardware Option
 For 1st RF 
 (1xx: Retrofit)
 MG3740A-041/141  High Power Extension for 1stRF
 MG3740A-042/142  Low Power Extension for 1stRF
 MG3740A-043/143  Reverse Power Protection for 1stRF
 MG3740A-045/145  ARB Memory Upgrade 256 Msample for 1stRF*
 MG3740A-048/148  Combination of Baseband Signal for 1stRF*
 MG3740A-050/150  Additional Analog Modulation Input for 1stRF
 Hardware Option
 For 2nd RF 
 (1xx: Retrofit)
 MG3740A-071/171  High Power Extension for 2ndRF
 MG3740A-072/172  Low Power Extension for 2ndRF
 MG3740A-073/173  Reverse Power Protection for 2ndRF
 MG3740A-075/175  ARB Memory Upgrade 256Msample for 2ndRF*
 MG3740A-078/178  Combination of Baseband Signal for 2ndRF*
 MG3740A-080/180  Additional Analog Modulation Input for 2ndRF
 Software
  IQproducer*
 MX370102A  TDMA IQproducer
 MX370107A  Fading IQproducer
 Maintenance service  MG3740A-ES210  2 Years Extended Warranty Service
 MG3740A-ES310  3 Years Extended Warranty Service
 MG3740A-ES510  5 Years Extended Warranty Service
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | INO Sales: 028 73000184 | Anritsu-Analog Signal Generator MG3740A(Model:MG3740A).

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here