NORBAR PROFESSIONAL ‘P’ TYPE TORQUE WRENCHES

0
96
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 For producton line applicatons requiring a sealed torque

setng. ‘P’ Type wrenches have no scale and must be set against
a suitable torque measuring device (see pages 76 – 83).
• Accurate to ±3% of reading which meets the requirements of
ISO6789-1:2017
• Colour coded adjustment seals and locking tool provided
• On request ‘P’ Type wrenches can be set, marked with the setng and
certfed for producton line applicatons requiring a sealed torque
setng


PROFESSIONAL ‘P’ TYPE TORQUE WRENCHESPROFESSIONAL ‘P’ TYPE TORQUE WRENCHES2 PRODUCTION ‘P’ TYPE – INDUSTRIAL RATCHET
(Push-through square)
13051 Pro 60, 3∕8", 12 – 60 N.m, 5 – 45 lbf.f
13052 Pro 60, 1∕2", 12 – 60 N.m, 5 – 45 lbf.f
13053 Pro 100, 3∕8", 20 – 100 N.m, 15 – 75 lbf.f
13054 Pro 100, 1∕2", 20 – 100 N.m, 15 – 75 lbf.f
13055 Pro 200, 1∕2", 40 – 200 N.m, 30 – 150 lbf.f
13057 Pro 300, 1∕2", 60 – 300 N.m, 45 – 220 lbf.f
13056 Pro 400, 3∕4" 80 – 400 N.m, 60 – 300 lbf.f
11698 Domed End Cap
SQ2222 Pre-set, etch and certfy
(Allow 3 days delivery for this service)


 
11167 Pro 60, 16mm spigot, 12 – 60 N.m, 5 – 45 lbf.f
11143 Pro 100, 16mm spigot, 20 – 100 N.m, 15 – 75 lbf.f
11144 Pro 200, 16mm spigot, 40 – 200 N.m, 30 – 150 lbf.f
11117 Pro 300, 16mm spigot, 60 – 300 N.m, 45 – 220 lbf.f
SQ2222 Pre-set, etch and certfy
 
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 02873000184 | NORBAR PROFESSIONAL ‘P’ TYPE TORQUE WRENCHES.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here