Contact

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG INO
– INO MEASURE CO.,LTD

Add:            S2-G2, Tòa nhà Sunview, Cây Keo, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM.
Tel:             +(028) 73 000 184. 
Hotline:       0915 496 446 (Kinh Doanh) | 0947 200 184 (Kỹ Thuật)
Email:         sales2@ino.com.vn